THE FAIRY TALE ABOUT URASHIMA TARO

Minggu, 05 April 2015


浦島太郎のおとぎ
URASHIMA TAROU NO OTOGIBANASHI

 
ある日、浜で魚を獲っていた浦島太郎は、子供たちにいじめられている亀を見つけました。そこで、太郎はすぐに子供たちを叱ってやめさせ、亀を海へ返してやりました。
Aru hi, hama de, sakana o totte ita Urashima Taro wa kodomotachi ni ijimerarete iru kame o mitsukemashita. Sokode, Tarou wa sugu ni kodomotachi o shikatte yamesase, kame o umi e kaeshite yarimashita.
One day, when Urashima Taro came back to the beach from fishing, he found a group of children bullying a turtle. Feeling sorry for the turtle, Taro scolded the children and returned to the sea.
亀は数日たって浜へ戻ってきて、太郎へのお礼に海の底の竜宮城へと案内してくれました。城では美しい乙姫が待っていて、たくさんのご馳走で太郎を歓迎しました。
Kame wa suujitsu tatte hama e modotte kite, Tarou e no orei ni umi no soko no ryuuguujyou e to annai shite kuremashita. Shiro de wa utsukushii otohime ga matte ite, takusan no gochisou de Tarou o kangei shimashita.
A few day later, the turtle came back to Taro and as a reward for his kindness, the turtle took Taro to the Sea God’s Palace. A beutiful princess was waiting in the Palace and Taro was welcomed by a great feast.
太郎は2.3 日そこで過ごしましたが、家族に会いたくなったので自分の家へ帰ることにしました。その時、乙姫は「家に帰るまで、決してあけてはいけません」と言って、立派な玉手箱を太郎に渡しました。
Tarou wa 2. 3 hi soko de sugoshimashita ga, kazoku ni aitakunatta no de jibun no ie e kaeru koto ni shimashita. Sono toki, otohime wa [ kazoku ni kaeru made, kesshite akete wa ikemasen ] to itte, rippa na tamatebako o Tarou ni watashimashita.
Taro spent many days at the Palace, but soon he missed his family and decided to go home. The Princess gave Taro a beautiful chest and said, ‘‘Please take this chest as a souvenir, and remember never to open it before you get home.’’


しかし、太郎は途中で箱がとても気になり始め、浜に着くとすぐに玉手箱のふたを開けてしまいました。すると、箱の中から白い煙が出てきて、太郎はあっという間におじいさんになってしまいました。
Shikashi, Tarou wa tochuu de hako ga totemo ki ni nari hajime, hama ni tsuku to sugu ni tamatebako no futa o akete shimaimashita. Suru to, hako no naka kara, shiroi kemuri ga dete kite, Tarou wa atto iu aida ni ojiisan ni natte shimaimashita.
Despite the Princess’s words, Taro could not wait to open the chest and as soon as he returned to the beach he took the lid off and opened the chest. Suddenly, white smoke came out of the box and Taro changed into an old man.


                                                            終わりです。
                                                            Owari desu.
                                                            The End

0 komentar:

Posting Komentar

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP